ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA

Zdravje ali bolezen je nepredvidljivo stanje, na katerega včasih ne moremo vplivati. Največkrat se zato zavemo pomena zdravja, šele takrat, ko si ga želimo nazaj. Ko potrebujemo zdravniško pomoč, medicinske ali druge pripomočke zaradi nastalega stanja, lahko nastanejo visoki stroški. Zdravstveno zavarovanje je zavarovanje, ki v primeru nastale bolezni ali poškodbe, krije stroške zdravstvenih in drugih povezanih storitev in ali nudi vnaprej dogovorjena denarna nadomestila.

Close Menu