Svetujemo in sklepamo zavarovanja

POSLANSTVO

BMI3 d.o.o. je zavarovalno zastopniška družba.

Svetujemo pri izbiri ustreznega zavarovanja in
sklepamo vse vrste zavarovanj.

Zastopamo vse večje zavarovalnice – domače in tuje.

VIZIJA

Naša vizija je usmerjena v zadovoljstvo kupcev za opravljene storitve. Še naprej si bomo prizadevali
za kakovostno opravljanje storitev in poskrbeli za vašo varnost.

Close Menu