PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA

V premoženjska zavarovanja je vključeno veliko zavarovalnih vrst, ki se nadalje razdelijo v podvrste. Nekaj pogostejših premoženjskih vrst zavarovanj:

POŽARNO ZAVAROVANJE: Zavarovanje krije vse škode na zgradbah, opremi in ali zalogah, ki nastanejo zaradi požara, strele, eksplozije, viharja, toče, izliva vode, poplave ipd.

SPLOŠNO ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI: Gre za zavarovanje, ki krije odgovornost za škodo, ki je povzročena tretjim osebam na stvareh ali osebah ali pa povzročeno tretjim osebam pri izvajanju dejavnosti zavarovanca (gre npr. za poklicno odgovornost, proizvajalčeva odgovornost za izdelke, delodajalčeva odgovornost, odgovornost uprave).

ZAVAROVANJE KOPENSKIH VOZIL: V tem sklopu zavarovanja je krita škoda oziroma odtujitev kopenskega vozila na lasten pogon in brez le-tega. Pokrite so škode, ki so posledica uničevanja ali poškodovanja zavarovanih stvari in, ki nastanejo kot posledica nenadnih in od voznikove volje neodvisnih dogodkov, zaradi dejanj tretjih oseb.

LETALSKO ZAVAROVANJE – ZAVAROVANJE ZRAKOPLOVOV: Krije škode na zrakoplovih (motorna letala, jadralna, helikopterji, baloni ipd.) ter izgubo zrakoplovov oziroma drugih letalnih naprav. Krita je škoda na samem zrakoplovu, lahko tudi na opremi.

ZAVAROVANJE PREVOZA BLAGA: Znan izraz za to zavarovalno vrsto je tudi kargo zavarovanje. Krije škodo, ki nastane na tovoru, uničenje tovora ali njegovo izgubo, vključno s prtljago.

Close Menu