POSLOVNA ZAVAROVANJA

Kakovostno urejeno zavarovanje podjetja postane mnogokrat neprecenljivo šele takrat, ko pride do večje škode v podjetju; ob različnih odškodninskih zahtevkih zaposlenih proti delodajalcu; odškodninskih zahtevkih tretjih oseb zoper izdelke, storitve; zaradi poškodb objektov zaposlenih tretjim osebam, ob nezgodah zaposlenih, ki imajo lahko za posledico trajno invalidnost, nezmožnost za delo ali celo smrt ipd. Prav zato je zelo pomembno, da imajo podjetja strokovno urejena zavarovanja in optimalna glede na njihove potrebe. V sklopu poslovnega zavarovanja največkrat zavarujemo zgradbo, zaloge, opremo, splošno odgovornost, delodajalčevo odgovornost, proizvajalčevo odgovornost, zastoj obratovanja proizvodnje (šomaž), nezgodna zavarovanja za zaposlene …. Ob sklepanju zavarovanja vedno poskrbimo, da izhajamo iz panoge podjetja in njihovih individualnih potreb ter želja.

Close Menu