AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA

AVTOMOBILSKA ODGOVORNOST (AO): Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je obvezno zavarovanje, ki ga mora imeti vsako v promet vključujoče se vozilo. Pokriva materialno (drugi avtomobil, zgradbe ipd.) in nematerialno (poškodovanje oseb, povzročitev invalidnosti, stroške zaradi delovne nesposobnosti ipd.) škodo vsakokratnega voznika vozila, ki je povzročena tretjim osebam.

AO PLUS (AO+): Zavarovanje AO plus krije škodo, ki jo v prometni nesreči utrpi voznik zavarovanega motornega vozila, ko je za nesrečo odgovoren sam. V primeru nesreče s smrtnim izidom voznika, zavarovalnica povrne škodo njegovim svojcem.

KASKO ZAVAROVANJE (AK) je vrsta premoženjskega zavarovanja, ki krije škode na lastnem vozilu. Krita je škoda, ki nastane zaradi uničenja, poškodovanja ali izginotja vozila in je posledica nenadnih in od zavarovančeve oziroma voznikove volje neodvisnih dogodkov.

DELNI KASKO: Delne kombinacije se običajno pojavljajo kot dopolnilo polnemu kasku ali pa so dopolnilo obveznemu zavarovanju pri starejših vozilih. V prvem primeru lahko poleg polnega kaska, delne kombinacije krijejo popravilo manjših škod na vozilu. S tem se ne izgubi predhodno pridobljena bonifikacija s preteklih let. Običajno v tem primeru pri škodi tudi ni soudeležbe (se ne prevzame določenega dela plačila nase). V primeru starejših vozil, se velikokrat zavarovalci odločijo za delni kasko, saj je premija za polno kasko zavarovanje, lahko zelo visoka, vrednost vozila pa se čez leta močno zmanjšuje. Najpogostejše delne kombinacije so parkirišče, divjad in domače živali, stekla, ogledala in svetlobna telesa, kraja, naravne nesreče …

ASISTENCA: Ena pomembnejših postavk pri zavarovanju vozila, je gotovo kakovostna asistenca, ki je na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu in je tako nam resnično lahko neprecenljiva pomoč, če jo potrebujemo. Asistence omogočajo pomoč na kraju okvare oziroma poškodbe vozila; nadomestno vozilo; vleko oziroma prevoz vozila; dostavo goriva; dostavo nadomestnih delov ipd. Zavarovalnice nudijo različne pakete asistenc za različne cene. Ob sklepanju bodite pozorni, kaj paket vsebuje.

ODBITNA FRANŠIZA: V sklopu avtomobilskega zavarovanja velja omeniti tudi odbitno franšizo. Gre za lastno udeležbo pri škodi, pri čemer zavarovalec prevzame del škode nase. Prednost odbitne franšize je, da se s tem lahko zniža cena zavarovanja oziroma zavarovalna premija, vendar s tem ob morebitni škodi določen del zneska ocenjene škode, zavarovalec krije sam. Pri odbitnih franšizah zavarovalnice poravnajo znesek, ki presega franšizni znesek (lahko je v odstotkih ali v določenem znesku). Franšiza je vedno vnaprej dogovorjena, ob sklepanju.

Close Menu